ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ផ្លូវ​ទៅ​សាលា

រូបភាព​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពីការ​តស៊ូ​ធ្វើ​ដំណើ​រទៅ​សាលា​

សិស្ស​ធ្វើ​ដំណើរ​ថ្មើរ​ជាង​រយៈ​ពេល​ ៥ ម៉ោង​ តាម​ច្រក​ផ្លូវ​លើ​ភ្នំ​នៅ​ចិន​


សិស្ស​ឡើង​ជណ្តើរ​ឈើ​លើ​ភ្នំ​ដ៏​ចោត​ទៅ​សាលារៀន​នៅ​ចិន​


សិស្ស​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​សាលា​លើ​ភ្នំ​ហិម៉ាល័យ


សិស្ស​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​សាលា​ឆ្លង​កាត់​តាម​ស្ពាន​យោល​បែក​បាក់់ នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី


សិស្ស​ទៅ​សាលា​ឆ្លង​ស្ទឹងប្រវែង​ 800 ម៉ែត្រ ​ដោយ​ប្រើ​ខ្សែ​កាបនៅ​កូឡុំ​បៀ


សិស្ស​ជិះ​ក្របី​ទៅ​សាលា​នៅ​ភូមា


សិស្ស​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ស្ទឹង​តាម​ស្នួ​ដែក​


"ចំណេះ​ចេះ​ជាប់​ក្នុង​ប្រាណ​ ចោរ​លួច​មិន​បាន ចាយ​ច្រើន​ចម្រើន​ច្រើន​"