ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ការពារកុំព្យូទ័រមិនឲ្យឆ្លងមេរោគពីUSB Flash

មេរៀននេះ​លោក​អ្នក​នឹង​បាន​សិក្សា​អំពី​របៀបការពារ​កុំព្យូទ័រ​មិន​ឲ្យ​ឆ្លង ​មេរោគ​ពី​USB Flash។ មេរៀន​​នេះ​​ផ្តល់​​ជូន​​ដោយ​​លោក ពៅ ខុន។ក្រុមការងារ ​គេហទំព័រ​សាលារៀន សូម​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​សន្តានចិត្ត​ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង​ របស់​លោក ពៅ ខុន​ ដែល​ផ្តល់​មេរៀន​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ចុះផ្សាយ​៖

ប្លក៖ http://khmeng.weebly.com/

Facebook: និស្សិត​ជន​បទ​