ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ហេតុ​អ្វី​បានជា​ខ្មែរ​ត្រូវ​ចេះ​អរិយធម៌​ខ្មែរ?

- អរិយធម៌​ជាមូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​សង្គម​ខ្មែរ
- យល់​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ពី​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​មាន​ដែល​ល្អ​ហើយ​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ពីបុរាណ​មក
- បណ្តុះ​មនោ​សញ្ចេតនាស្រឡាញ់​និង​ការពារ​វប្បធម៌​ខ្លួន
- ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ពង្រីក​បន្ថែម
- ស្គាល់​វប្បធម៌​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ដើម្បី​ប្រៀបធៀប​ជាមួយ​វប្បធម៌​បរទេស​ "ចំនុច​ខ្លាំង​និង​ខ្សោយ"

វប្បធម៌ទូទៅ ដោយ​ បេង ហេង និង​ ញឹម បាក់នង សាស្រ្តា​ចារ្យ​អក្សរ​សាស្ត្រ​មនុស្ស​សាស្ត្រ បោះពុម្ព ឆ្នាំ​១៩៩៤

គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com