ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

"​កណ្តុំ​ឆែប​....ឆា​"?​ តើ​ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ម៉េច?

"​កណ្តុំ​ឆែប​....ឆា" ....​យើង​ច្រើន​ឮ​ពាក្យ​នេះ​ឧទាន​ឡើង​​​ពេល​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ភ្ញាក់​នឹង​រឿង​ ហេតុ​ណាមួយ​ភ្លាមៗ​ដោយ​មិន​បាន​ព្រាង។ តើ​ពាក្យ​នេះ​មាន​អត្ថន័យ​យ៉ាង​ណា? សៀវភៅ​បរិវាស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​បរិយាយ​ថា​ ខ្មែរ​យើង​ច្រើ​ន​ប្រឌិត​ពាក្យ​ពេជន៍​ ដើម្បី​យក​មក​ប្រើ​តាម​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​នៃ​អ្នក​ស្រុកមាន​ជា​អាទិ​ពាក្យ​ "​កណ្តុំ​ឆែប​...​ឆា​" ដែល​អ្នកខ្លះ​ច្រើន​ភ្លាត់មាត់​នៅ​វេលា​ចាក់​ក្រឡេក​ប្រលែង​គ្នា​លេង។ បើ​ពុំ​បាន​គិត​យើង​ស្មាន​ថា​ជា​ឧទានស័ព្ទ​។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​គឺ​ជា​ពាក្យ​ចំអាស់​មួយ​បែប ដែល​អ្នក​ប្រាជ្ញា​បុរាណ​ចេះ​យក​ពាក្យ​ "​ឆា"​ មក​ដាក់​បញ្ឆោត​ ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ក្រោយ​បង្អស់​ ដើម្បី​បង្វែរ​ដាន​អ្នក​ផង​កុំ​ឲ្យ​នឹក​សង្ស័យរក​អត្ថន័យ​ប្រាកដ​ឃើញ។ ពាក្យ​នេះ​យើង​ព្យាយាម​វែក​ញែក​រក​ហេតុ​ផល​ទៅ យើង​អាច​រក​ឃើញ​ច្បាស់​ថា ជា​ពាក្យ​គន្លាស់​កាត់ មាន​សេចក្តី​ថា "​កណ្តុំ​ឆែប​មួយ​ដួយ​" គន្លាស់​មក​ថា "​កណ្ត(?)យ​ឆែប​មួយ​ដុំ"។

ប្រភពៈ សៀវភៅ​បរិវាស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ​ស៊ី​សុវត្ថិ ប៉ូរក្ខស៊ី ឆ្នាំ​១៩៧២

គេហទំព័រ​សាលារៀន​ salarean.com