ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​វ៉ាន់​ដាអាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​ ២១៦-២១៨ មហាវិថីម៉ៅ​សេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ធ ០២៣-២១៣៥៦៣ / ០១២-៧៧៨៦៤៤/ ០៨៥-៧០០៨៦៦
អ៊ីម៉ែល vandaact@yahoo.com, vanda@camnet.com.kh
គេហទំព័រ www.vanda.edu.kh