ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាយ​ស៊ី​អេស

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​លេខ​១៤ ផ្លូវ​លេខ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ023 722 665 /023 724 062 /023 213 770

ទូរសារៈ023 426 104

អ៊ីម៉ែលៈ ics@camnet.com info_bss@ics.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​www.ics.edu.kh