ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកលវិទ្យាល័យ​ Limkokwing

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​លេខ​១២០-១២៦ ផ្លូវលេខ​១៩៨៦ សង្កាត់​ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ(+855) 2399 5733

ទូរសារៈ(+855) 2399 5727

អ៊ីម៉ែលៈ enquiry@limkokwing.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​http://www.limkokwing.net/cambodia/